EoC, LAN po TV rozvodech

Ethernet over Coax - zařízení umožňující přenos Ethernetu po koaxiálním vedení a práci mnoha jednotek na jediném kabelovém vedení.

Pomocí aktivních prvků

Použije se jedna řídící jednotka pro několik podřízených koncových klientských zařízení.
Je určena pro vybudování rychlé Ethernetové sítě po koaxiálním rozvodu v budově, typicky na společné domovní televizní anténě. Jednotka koexistuje s TV signálem a nemá vliv na jeho příjem.
V závislosti na instalovaných CATV zásuvkách lze připojit přímo mezi TV přijímač a port zásuvky. Není nutné měnit ani staré zásuvky.

Poznamenáváme že jednotka pracuje v pásmu 12 - 44MHz, zasahuje již tedy do prvního (analogového) TV kanálu. Obvykle není tento kanál obsazen. Jednotka rovněž akceptuje případné pásmové zádrže instalované v koaxiálním rozvodu a přizpůsobí svou komunikační rychlost reálně neblokovaným kmitočtům.

Při instalaci dalších jednotek na stejný vodič se dělí přenosové pásmo přibližně rovnoměrně.

Topologie:
V koaxiálním rozvodu musí být zapojena právě jedna řídící jednotka.
Ve výjimečných situacích, kdy je třeba třeba zapojit více segmentů za sebou je třeba užít oddělovací filtr.

Koexistence s TV, zláště s ohledem na DVB-T:
Při zapojení TV aparátů které nejsou a nebudou zapojeny do portu "TV" je nezbytne užití filtrů u připojovaných jednotek. Jinak obvykle dochází k rušení příjmu DVB-T na některých multiplexech.

Upozornění pro instalace s přenosem ovládání satelitního příjmu (DVB-S, DiSeqC):
Zařízení dovoluje průchod signálu pro satelitní přenos a to od kmitočtu 44MHz výše (tzn. i 950MHz-2100MHz). Avšak blokuje kmitočty 0-44MHz. Proto není možné skrze zařízení přenášet ovládací signály od DVB-S setop boxu (DC napětí, 22kHZ signál volby rozsahu ani ovládání DiSeqC). Pro užití se satelitním příjmem musí být užita účastnická zásuvka z rozbočením pozemního a satelitního vysílání. Zařízení však lze plně používat s multiswitchi při nasazení jednotek na vývody pro pozemní vysílání.

Instalace na dvoudrátu :
Přestože je zařízení určeno pro komunikaci po 75Ohm koaxiálním kabelu můžeme jej doporučit i pro realizaci sběrnicové topologie po dvouvodičových vedeních bez dalších úprav. Podmínkou je aby impedance kabelu byla v rozsahu cca. 30Ohm~200Ohm, což je většina komunikačních kabelových vedení která budovách naleznete. Užitím dvouvodičového vedení se obvykle významně redukuje rozpětí sítě.

Pasivní konvertor/diplexer, 10Base-T na 75 ohm koax. vedení

Pasivní součástka která frekvenčně odděluje vysílací a přijímací část komunikace pro 10Mbit Ethernet. Je jednoduchým a levným řešením pro vytvoření Etehrnetových propojení především v situacích s již existující koaxiální kabeláží. Typickým příkladem využití je např. přechod nebo přidávání IP kamer do systému rozvodů po CCTV. Nebo může jít o znovuvyužité rozvody pro společnou TV anténu (pokud byla do hvězdy) apod.

EoC, LAN po TV rozvodech - pasivní


Součástka pracuje jako frekvenční/směrový izolátor (diplexer). Je možná komunikace pomocí protokolu Ethernet 10Base-T half duplex. Není napájená, jde o pasivní součástku.

Vlastnosti

  • 1 port RJ-45, např. pro 10Base-T, není protokolově závislé
  • 1 port BNC, 75ohm
  • spojení bod-bod, pro vytvoření propojení je třeba dvou kusů
  • dosah na kabelu RG-59 do 200m
  • nezávislý na protokolech, operačních systémech, transparentní, nepotřebuje žádný software

Naměřené rychlosti pro TCP se pohybují kolem 9Mbps.
Doporučujeme napevno nastavit 10Mbit Half Dulpex na zařízení připojené ke konvertoru.


Kontakt

Netbell s.r.o.
Závodu míru 579/1
360 17 K. Vary - Stará Role
+420 353 331 600
FAX +420 353 331 603

Kontakt

Belltech s.r.o.
Závodu míru 579/1
360 17 K. Vary - Stará Role
+420 353 331 600
FAX +420 353 331 603
TOPlist