Přístupový systém Tetronik

Přístupové systémy FLEXIS® slouží především k řízení a sledování pohybu zaměstnanců, osob v daném objektu. Systém je určen především ke vstupům do provozních budov, skladů, vjezdů na parkoviště, do šaten, kanceláří, prostě na veškerá místa, která potřebujete selektivně zpřístupnit, a zároveň jednoduše a přehledně sledovat všechny pohyby ve střežených objektech.


přístupový systém - kontaktníNázev FLEXIS® je odvozen ze slovní definice jeho typické vlastnosti FLEXibilní Identifikační Systém, neboť stavebnicové řešení systému umožňuje projektantům pružně a rychle zvolit nejoptimálnější konfiguraci bez zbytečných rezerv a bez ohledu na "budoucnost", což investorům přináší značnou úsporu finančních prostředků. V budoucnu pak lze systém kdykoli libovolně rozšiřovat s vynaložením pouze těch nejnutnějších investic. FLEXIS® splňuje požadavky na všech úrovních kontroly přístupu, počínaje autonomním otvíráním dveří do místností a konče rozsáhlým síťovým přístupovým systémem s centrální evidencí dat na počítači.


přístupový systém - bezkontaktníAutonomní systém - autonomní vstupní jednotky jsou zejména vhodné pro prostory, kde není potřeba zpětná kontrola průchodů, a kde je z technických a provozních důvodů vyloučeno kabelové propojení s centrálním počítačem. Ideální náhrada za velké svazky klíčů.
Primární výhodou těchto vstupních systémů je jejich nenáročná montáž a jednoduchost ovládání. Tento systém nevyžaduje konstrukční úpravu dveří, pouze se instaluje elektromagnetický zámek (EMZ) do zárubně dveří. Jednotky jsou konstruovány do armatur vypínačů firmy ABB, provedení TANGO, takže v interiérech nepůsobí rušivě. Na přání, jsme schopni dodat jednotky i v barvách, které jsou v barevníku firmy ABB.


Síťový přístupový systém - tento systém je plně konfigurován a sledován obslužným počítačem. Výhodou síťových aplikací je maximální komfort obsluhy systému (veškeré parametry se zadávají přes PC). Pokud počítač komunikuje s přístupovým systémem v režimu On-Line, je Vám otevření dveří signalizováno na monitoru včetně zobrazení místa události, času, jména zaměstnance a povolení či zákazu vstupu. Při širším uplatnění systému tak získáte kompletní přehled o pohybu osob na kontrolovaném místě. Ve spojení s programem umožňují rychlé a snadné nastavování oprávnění držitelů osobních čipů k přístupu do objektů. Oprávnění není nutné nastavovat pouze klasickým způsobem tj. vypsáním seznamu přístupných dveří ke každé osobě, program nabízí mnohem komfortnější prostředky. Lze např. nadefinovat tzv. přístupové funkce, které po přiřazení k osobě automaticky zajistí průchod pevně stanovenou množinou dveří, možnost nastavení vzájemně nezávislých časových oken je zde samozřejmostí. Přístupová oprávnění jsou nastavitelná nejen pro konkrétní osoby, ale i pro celá střediska.

Autonomní jednotka s kódovou klávesnicí

Autonomní jednotka s kódovou klávesnicí je určena pro malé přístupové systémy, kde není požadavkem sledování průchodů. Zařízení je v odolném kovovém provedení vhodné pro vnitřní nebo venkovní montáž. Provedení zařízení umožňuje definovat vstupní kódy nebo karty. případně obojí. Obsluha z pozice uživatele je velmi jednoduchá. Elektromagnetický zámek dveří se otevře po přiložení oprávněné karty, případně zadáním kódu. Prostřednictvím LED diod je signalizován stav zařízení. Pravá LED dioda signalizuje připravenost zařízení pro přijetí zadání kódu či karty. Levé LED dioda, rozsvícením signalizuje přijetí správné karty či kódu.

Autonomní jednotka s kódovou klávesnicí


Kontakt

Netbell s.r.o.
Závodu míru 579/1
360 17 K. Vary - Stará Role
+420 353 331 600
FAX +420 353 331 603

Kontakt

Belltech s.r.o.
Závodu míru 579/1
360 17 K. Vary - Stará Role
+420 353 331 600
FAX +420 353 331 603
TOPlist