Radio LAGG

RadioLAGG je modemová funkce pro sdružování toku dat radioreleovým
spojem.Tato průlomová funkce konečně umožňuje bez omezení používat
TRIPLE PLAY služby ve vícenásobných konfiguracích.
Po jednom spoji lze nyní přenášet až 720 Mbit/s uživatelských dat.
Tedy s jednou vnitřní jednotkou a jednou anténní jednotkou na spoj.

Popis řešení:

Zásadní potíží u vícenásobných řešení 2 + 0 před zavedením funkce RadioLAGG bylo v minulosti slučování toku dat dvěma spojenými spoji. Existuje mnoho metod řešení, pojmenované například Load Balancing, Bonding, Ether-channel, Link aggregation nebo Trunk.  Tyto funkce, obecně nesprávně pojmenovávané společných názvem LACP mají svoje technologická omezení.
Pomocí různých metod řízení toku dat na úrovni Ethernetu jsou rámce posílány tím či oním rádiovým stvolem. Rozhodovací parametr relace může být MAC adresa, případně IP adresa datagramu. Některé metody používaly i metody cílových portů na vrstvě L4.  Tyto metody linkové agregace fungují dobře, dokud je v přenášených datech dostatečný počet různorodých zdrojů a cílů, minimálně jeden zdroj – dva cíle. Vše je dostatečně popsáno v dokumentu IEEE 802.3ad. Při přenosech TRIPLE – PLAY služeb navíc použití LACP protokolů komplikuje velký tok dat mezi jedním zdrojem a cílem. A takovým tokem je právě IPTV. U jiných metod, založených na aplikačních a servisních čísel portů je omezení celkem malé, nejdou však použít pro jiný provoz nežli na vrstvě IP protokolu. Komplikace může nastat při nestejných latencích rádiových stvolů, kdy dochází ke změně pořadí paketů, například u metody Round Robin. Z uvedeného vyplývá, že nasazení spojů 2 + 0 bez RadioLAGG může přinášet velké obtíže při integraci do sítě.

Tým odborníků, pracující na vývoji vnitřních jednotek pro splitová rádia ALxxF dostal za úkol vyvinout metodu transparentní agregace pro vícenásobné linky na vrstvě L1. Zařízení společnosti ALCOMA s vnitřní jednotkou jsou nově vybavena metodou 2 + 0 RadioLAGG, kdy se slučovaní toku dat vůbec neřeší na úrovni Ethernetu.  Metoda RadioLAGG je tedy modemovým řešením slučování datových toků, nerozeznatelné z uživatelského pohledu od zařízení v základní konfiguraci. Radioreléový spoj ALxxF 2+0 RadioLAGG přenáší data TRIPLE PLAY služeb bez jakýchkoliv omezení. Tato funkce je dostupná i pro starší modely těchto spojů.

Dosahy spojů, orientačně pro třídu kvality X4, zanedbaný vliv hitless ACM. Paraboly 120 cm. Pásmo 11 GHz, Pout 24 dBm:
Kapacita při konfiguraci 2 + 0, uživatelská data při 1600 byte MTU    Dosah pro třídu kvality X4, chybovost do 170 minut ročně

  • 720 Mbit/s    mód 360 Mbit/s strong FEC, 56 MHz, 256 QAM    22 km
  • 600 Mbit/s    mód 300 Mbit/s strong FEC, 56 MHz, 128 QAM    27 km
  • 498 Mbit/s    mód 249 Mbit/s weak FEC, 40 MHz, 256 QAM      24 km
  • 360 Mbit/s    mód 180 Mbit/s weak FEC, 56 MHz, 16 QAM         38 km

S novými modemy typu UNIFIED, používanými v novém typu IDU jsou dostupné metody potlačení interferenčních jevů:

  • CCDP (Co-Channel Dual Polarization)
  • ACCP (Adjacent Channel Co-Polarization)
  • ACAP (Adjacent Channel Alternate Polarization)

Pomocí těchto metod, zejména pomocí CCDP známé pod označením XPIC lze provozovat spoj v konfiguraci 2 + 0 pomocí polarizačního duplexeru v jedné anténě na stejném kanále. Tyto funkce lze využít v případě nouze o volné kmitočty v koordinovaných i volných pásmech.

Další zvyšování kapacity radiových spojů pro páteřní sítě není možné bez uvolnění pravidel a zvětšení šíře pásma používaných kmitočtů – ale to je spíše otázka na regulátory kmitočtového spektra – a pro ty není tato otázka na pořadu dne.
Při implementaci služeb, poskytovaných prostřednictvím ISP, zejména těch moderních a náročných na hloubkové znalosti implementátora, nabízí společnost ALCOMA svůj tým k podpoře na úrovni vývojových pracovníků.


Kontakt

Netbell s.r.o.
Závodu míru 579/1
360 17 K. Vary - Stará Role
+420 353 331 600
FAX +420 353 331 603

Kontakt

Belltech s.r.o.
Závodu míru 579/1
360 17 K. Vary - Stará Role
+420 353 331 600
FAX +420 353 331 603
TOPlist